EMLAK ARAMA
Semt :
Fiyat araligi :
-  YTL
Emlak türü :
Emlak durumu :
" Ciddi, dürüst ve profesyonel bir hizmetle sizleri ayrıcalı kılmak hedefindeyiz. Bu prensiplerimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz... "
Emlak Alımında Dikkat Edilecek Hususlar  devamı
Emlak Değerlendirmede 10 Altın Kural  devamı
EMLAK ALIMI
GERİ DÖN    
Emlak Alımında Dikkat Edilecek Hususlar :
 Satın alınacak taşınmazın yapı kullanma izni olup olmadığını anlamak için tapu örneğine bakılmalıdır. Tapu örneğinde kat mülkiyeti tapusu yazıyor ise taşınmazın yapı kullanma izni var demektir. Yapı kullanma izni yoksa ilgili belediyeye baş vurulması gerekir.
 Satın alınacak bağımsız bölüm yada binanın projesine ve ruhsatına uygun olup olmadığını anlamak için belediye ve tapudaki onaylı proje ile taşınmazı karşılaştırmak gerekir.
 Satış işleminden önce, satılacak taşınmazın tapuda, vergi dairesinde ve belediyedeki kayıtlarında sorun olup olmadığı belirlenmelidir. Eğer, söz konusu kurumlara borçlar varsa ödendikten sonra satışa geçilmelidir. Çünkü, bu sorunlar satış sırasında pazarlık konusu olarak ileri sürülebilecektir.
 Resmi biçimde yapılmayan tapulu taşınmaz satışı nedeniyle, geçersiz sözleşmeye dayanarak tarafların aldıkları karşılıklı olarak geri verilir. Ancak, iyi niyetli zilyedin taşınmaza yapmış olduğu yararlı ve zorunlu giderler, Medeni Kanun'un 994.Maddesi çerçevesinde değerlendirilir.
 Tapusuz taşınmazların muhtar senediyle de satılması olanaklıdır. Tapusuz taşınmazların senetle satılması durumunda, onaylanan muhtarla üyelerin tanıklığı ile senet tanıklarının varlığı satışın kanıtlanması açısından gerekli bulunduğu unutulmamalıdır.
 Taşınmaz satımına ilişkin sözleşme geçersizse, cezai koşul da geçersizdir. Ayrıca, taşınmaz satımını güçlendiren cezai koşul da satış sözleşmesinin tabi olduğu resmi biçimde yapılmalıdır.
 Tapuda yapılan satışta taşınmazın gerçek değerinin gösterilip gösterilmediğine dikkat edilmelidir. Tapu harçlarının gösterilen değere göre hesap edilip edilmediği kontrol edilmelidir. Taşınmazı satan kişi yada kurum, taşınmazın değerini gerçek değerinden aşağıda göstermesi bazen alıcının işine geliyor gibi gözükse de, ileriki yıllarda satmak istediğinde hukuksal ve vergi boyutunda ciddi sorunlar gündeme gelebilir.
 Satışı gerçekleştiren taraf, taşınmazını olanaklıysa peşin olarak satmalıdır. Taşınmazın vadeli satılması durumunda taşınmaza ödenen peşinattan arta kalan bedel kadar ipotek konulabilir.
 Taşınmazı aldığınız tarih ile sattığınız tarih arasındaki süre hesaplanmalıdır.
 Taşınmaz alımında tapu suretiyle birlikte belediyeye başvurup emlak vergisi beyannamesi verilmektedir.
GERİ DÖN    
Ana Sayfa   |   Şirket Profili   |   Portföyümüz   |   Hizmetlerimiz   |   İletişim   |   Yönetici Girişi   |   
SİTENİZ.com © 2006 • info@siteniz.com